Светла Янкова Иванова

Служебен e-mail: s.ivanovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: ivanovasvet@abv.bg
Фейсбук: Svetla Ivanova
Скайп:
ORCID:

Секретар
062 618-243, 0878 653444

Организатор учебен процес
062 618-243

Организатор учебен процес
062 618-243

Организатор учебен процес
062 618-243

Научни интереси:


Ключови думи: