Анна Тодорова Благоева

Служебен e-mail: istts.uni-vt.bg
Личен e-mail: a.georgieva@ts.uni-vt.bg
Фейсбук: https://www.facebook.com/uvt.faculty.of.history
Скайп:
ORCID:

Секретар
618 332

Научни интереси:


Ключови думи: