гл.ас. д-р Мариан Недков Ангелов

Служебен e-mail: m.angelovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: angelov.m.n@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


методика на обучението по музика (в ДГ и НУ), теория на музиката и солфеж, музикален фолклор, акордеон и синтезатор - инструментално-изпълнителска практика и художествено-творческа дейност

Ключови думи:


музика, методика, музикална теория, музикално обучение, музикално образование, музикална педагогика, музикант-изпълнител, акордеон, синтезатор, клавишни, музикален фолклор

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2010

2009

2007