доц. д-р Иван Николов Миленски

Служебен e-mail: i.milenskits.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Педагогика, Предучилищна педагогика, Игротерапия, Педагогика на даровити деца

Ключови думи:


Публикации


2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

1992