доц. д-р Георги Иванов Велев

Служебен e-mail:
Личен e-mail: velev_47.abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Педагогическа психология, Обща и възрастова психология, Педагогика на конструктивно-техническа и битова дейност в ДГ.

Ключови думи: