доц. д-р Емилия Кирилова Стерикова

Служебен e-mail: e.sterikovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: emiki@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


История на педагогиката и българското образование, Методика на родинознанието и природознанието, Методика на педагогическите изследвания

Ключови думи:


История на образовнието, история на дидактиката, история на българската просвета, педагогически идеи, педагогическа диагностика, училищно обучение.