Цвета Ванева Велчева

Служебен e-mail: c.hadzhipetkovats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Организатор учебен процес
635853 (1-514)

Организатор учебен процес
635853 (1-514)

Организатор учебен процес

Научни интереси:


Ключови думи: