доц. д-р Наталия Димитрова Няголова

Служебен e-mail: n.nyagolovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: nniagolova@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5535-7224

Преподавател
618 288

Научни интереси:


руска драматургия от втората половина на 19 век, семиотика на драмата и театъра, драматургия на А. П. Чехов, театрална критика, математически и компютърни методи в литературознанието, честотни речници, кино - литература

Ключови думи:


драматургия, поетика, кино

Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0