гл.ас. д-р Тихомир Стефанов Стефанов

Служебен e-mail: t.stefanovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: tiho2000 @ abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9008-7941

Научни интереси:


Информационни технологии; комуникационни системи; изкуствен интелект; непроцедурно програмиране; печатни и електронни медии; онлайн журналистика; издателски системи; дизайн и предпечат.

Ключови думи:


Информационни технологии; комуникационни системи; изкуствен интелект, непроцедурно програмиране, печатни и електронни медии, онлайн журналистика, издателски системи, дизайн и предпечат

Публикации


2024

2023

2022

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006