гл.ас. д-р Мирослав Димитров Петров

Служебен e-mail: m.petrovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: m_petrov75@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-5137-6812

Научни интереси:


Компютърно зрение, Цифрова обработка на сигнали и изображения, Информационни и комуникационни системи, Многомащабни спектрални методи, Компютърни архитектури, Мултимедийни системи

Ключови думи:


разпознаване и идентификация, CBIR системи, медицински бази данни, PACS системи, многомащабни трансформации, вградени системи

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2017

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007