ас. Мария Тинкова Маринова

Служебен e-mail:
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Сравнително езикознание, сравнително религиознание, праистория, прото-лингвистика, приложна археология, древнокитайски език.

Ключови думи: