проф. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова

Служебен e-mail: s.lazarovalive.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7467-2588

Научни интереси:


Научни интереси в областта на: - информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда; - дистанционно обучение; - електронно обучение; електронни учебници; - педагогикатa на 21 век (смесено обучение, онлайн класна стая, обърната класна стая, мобилно обучение и др.); - използване на компютърно и уеб базирани методи на обучение; - прилагане на съвременни аудио-визуални и информационни технологии в обучението; - обучение в дигитална среда; - използване на интерактивни технологии в обучението - създаване на дигитални дидактически средства за традиционната класна стая и др.

Ключови думи:


информационни и комуникационни технологии в образованието, дистанционно обучение, електронно обучение, дигитална образователна среда

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003