проф. д-р Бора Димитрова Беливанова

Служебен e-mail:
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


китайска литература, история и култура, морфосинтаксис на кит. език, увод в теорията и практиката на превода и увод в китайското литературознание

Ключови думи:


Публикации


2017

2016

2014

2012