гл.ас. д-р Десислава Стефанова Давидкова-Димитрова

Служебен e-mail: d.davidkovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: desi_dav@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Преподавател
63-58-53 ( 1-719 )

Научни интереси:


наказателен процес, защита правата на човека

Ключови думи:


наказателен процес, защита правата на човека

Публикации


2023

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2010

2006

2005