проф. дн Борис Владимиров Велчев

Служебен e-mail: b.velchevts.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Преподавател
63-58-53 ( 1-719 )

Научни интереси:


наказателно право, международно наказателно право

Ключови думи:


наказателно право, международно наказателно право

Публикации


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2006

2005

2004

2001

2000

1999

1998

1997

1989

0