проф. дн Георги Иванов Митов

Служебен e-mail: g.mitovts.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Декан

Преподавател
63-58-53 ( 1-719 )

Научни интереси:


Наказателен процес, Изпълнение на наказанията, Международен наказателен процес.

Ключови думи:


Наказателен процес, Изпълнение на наказанията, Международен наказателен процес

Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2005

2004

2002

2001

1994

1992

1991

1990