проф. дн Цветан Георгиев Сивков

Служебен e-mail: t.sivkovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: tz.sivkov@yahoo.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:


Преподавател
63-58-53 ( 1-719 )

Научни интереси:


Административно право, административен процес, местно управление, административно наказване

Ключови думи:


държавно управление, централизация, децентрализация, споразумение, устройство на територията

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2002

2001

1998

1993