доц. д-р Йордан Стефанов Баланов

Служебен e-mail: y.balanovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: y.balanov@ts.uni-vt.bg
Фейсбук: -
Скайп: -
ORCID:

Преподавател
63-58-53 ( 1-719 )

Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Гражданското право

Ключови думи:


сдружения, фондации, безвестно отсъствие

Публикации


2023

2020

2018

2017

2016

2014

2013

2011

2010

2008

2007

2006

2005