проф. д-р Благой Никитов Видин

Служебен e-mail: b.vidints.uni-vt.bg
Личен e-mail: bnvidin@yahoo.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Хоноруван преподавател

Научни интереси:


международно право и международни отношения, бежанско право, права на човека

Ключови думи:


Международно публично право, бежанско право, международноправен режим на употребата на сила, ООН

Публикации


2020

2018

2017

2016

2014

2012

2010

2007

2003

2001

2000

1999

1996

1995

1994

1993