доц. д-р Владимир Николаев Владов

Служебен e-mail: v.vladovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: gvladov@yahoo.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Гръцки език и литература, гръцка палеография, методиката на преподаването на новогръцки език, специализиран и художествен превод, училища и училищно дело през Възраждането.

Ключови думи:


гръцки език, новогръцки език, гръцка литература, палеография, Българско възраждане, Новогръцко просвещение, специализиран превод, художествен превод

Публикации


2017

2015

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2003

1999

1996

1993