проф. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова

Служебен e-mail: y.tyankovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: iana_teneva@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Ръководител катедра

Преподавател
63-58-53 ( 1-719 )

Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Търговско право, Търговска несъстоятелност, Застрахователно право, Гражданско право, Медиация, Клинично обучение

Ключови думи:


търговци, видове търговци, търговски сделки, несъстоятелност, производство по стабилизация, оздравителен план, медиация, клинично обучение

Публикации


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008