доц. д-р Мая Йорданова Русева

Служебен e-mail: m.roussevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: mayorus@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-4728-1677

Научни интереси:


Научни интереси в областта на: Методология на политологичните изследвания, Теория и философия на политиката, Социална философия, Теория на познанието, Културология, Политическа култура, Политическо поведение, Транзитология, Социална педагогика.

Ключови думи:


научна методология, изследователски стратегии, методи на познание, политологични изследвания, теория на политиката, социална философия, политическо поведение, социализация, социална промяна, теория на културата.

Публикации


2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2009

2006

2005

2004

2003

2001

2000

1999

1997

1996

1995

1991