гл.ас. д-р Стела Сергеева Ненова

Служебен e-mail:
Личен e-mail: steltd2@yahoo.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


антична религия (особ. старогръцка); антично изворознание; ранно християнство и езичество - връзки и влияния

Ключови думи: