проф. д-р Магдалена Маринова Легкоступ

Служебен e-mail: m.legkostupts.uni-vt.bg
Личен e-mail: m_legkostup@abv.bg
Фейсбук: http://www.facebook.com/profile.php?id=1222538028
Скайп: m_legkostup
ORCID:

Научни интереси:


Религиозно образование, Катехетика, Християнска педагогика, Методика на обучението по религия, Религиознание

Ключови думи:


християнско възпитание, религиозно образование, обучението по религия

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2005

2004

2003

2002