гл.ас. д-р Даниел Веселинов Йорданов

Служебен e-mail: d.yordanovts.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Църковна музика, Литургика, Типик, Химнография

Ключови думи:


Публикации


2017

2016

2014

2011

2010

2009

2008

2006