гл.ас. д-р Росен Георгиев Русанов

Служебен e-mail: r.rusanovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: rroussanov@abv.bg
Фейсбук: Rossen Roussanov
Скайп: rosen.rusanov1
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-5147-4212

Научни интереси:


История, Обща история на Църквата, История на поместните православни църкви History, History of the Early Church, History of Local Orthodox Churches

Ключови думи:


История, Обща история на Църквата, поместни православни църкви History, History of the Early Church, Local Orthodox Churches История

Публикации


2023

2022

2019

2018

2017

2016

2013

2012

2011

2010

2009

2006

2005

2004

2002

2001

1999

1998

1997