доц. д-р Весела Белчева Белчева

Служебен e-mail: v.belchevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: vbeltscheva@yahoo.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-8613-1325

Научни интереси:


в областта на обучението по немски като чужд език, историята на чуждоезиковото обучение в България, литературата, културологията и странознанието

Ключови думи:


лингводидактология, странознание, литература, учебници по немски език

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003