доц. д-р Пепа Петрова Лунгарова

Служебен e-mail:
Личен e-mail: pepalungarova@yahoo.co.uk
Фейсбук: Пепа Лунгарова
Скайп: pepa lungarova
ORCID:

Научни интереси:


методика на преподаване на класическите езици, словообразувателна семантика и морфосинтаксис на класическите езици, римска религия, антична епиграфика, превод на оригинални антични текстове: хроники, трактати, епиграфски паметници. the methodology of the teaching of classical languages, the semantics and wordformation, morphosyntax of the classical languages, roman religion, ancient epigraphy, a translation of the original ancient texts: chronicles, treatises, epigraphic monuments.

Ключови думи:


методика, обучение, класически езици, семантика, словообразуване, превод, римска религия, антична епиграфика

Публикации


2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

1999

1996

1995

1994

1993

1992

1988

0