проф. д-р Пенка Тодорова Кънева

Служебен e-mail: p.kanevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: p.kuneva@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-7938-374X

Научни интереси:


Ранно езиково обучение по английски език, психолингвистика, социолингвистика

Ключови думи:


ранно езиково обучение, английски език

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004