проф. дн Теодора Михайлова Давидова

Служебен e-mail: t.davidovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: teodavidova@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1906-7446

Научни интереси:


Психофизическа подготовка за действие в нестандартни ситуации чрез средствата на физическото възпитание и спорта. Теория и методика на физическото възпитание в училище и ВУЗ.

Ключови думи:


психофизическа готовност, нестандартни ситуации, теория и методика на физическото възпитание, лека атлетика в училище

Публикации


2021

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002