доц. д-р Росица Димитрова Димкова

Служебен e-mail: r.dimkovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: rdimkova@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Педагогически аспекти на професионалната дейност по физическо възпитание, образователна интервенция в спортната подготовка и физическа активност, методика на преподаване по физическо възпитание. Иновации в теорията и методиката на физическото възпитание, хандбал, спортна педагогика, хореография.

Ключови думи:


Теория и методика на физическото възпитание, спортна педагогика, физическа активност.

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000