проф. д-р Милена Величкова Алексиева

Служебен e-mail: m.alexievats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3537-3312

Научни интереси:


теория и методика на физическото възпитание и спорта, баскетбол, спорт, спортна анимация, детско-юношески спорт, работа с деца и младежи със специални образователни потребности

Ключови думи:


баскетбол, спорт, спортна анимация, детско-юношески спорт, работа с хора с интелектуални затруднения

Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002