проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова

Служебен e-mail: d.galabovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: darka_galabova@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Хоноруван преподавател


Научни интереси:


Методика на обучението по математика.Модернизация-съвременни аспекти на предучилищната математическа подготовка и математическото образование в училище.Диагностика на математическите постижения.Дидактика на висшето образование.Иновативни образователни технологии

Ключови думи:


математика, дидактика, методика на обучението, педагогическа синергетика, предучилищно образование, педагогическа диагностика, образователни технологии, образователни подходи, иновативно образование

Публикации


2024

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1994

1993

1990