гл.ас. д-р Момчил Младенов Минчев

Служебен e-mail: m.m.minchevts.uni-vt.bg
Личен e-mail: mladenov17@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-3250-242X

Научни интереси:


Средновековна българска история; българската православна Църква през Средновековието;

Ключови думи:


Българска православна Църква, политическа идеология, Второ българско царство

Публикации


2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2005

2004