проф. д-р Димитър Йорданов Димитров

Служебен e-mail: d.dimitrovts.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-8199-1269

Научни интереси:


Късноантична и византийска история и култура; антична и средновековна философия

Ключови думи:


Късна античност, Византия, неоплатоническа философия, византийско богословие, балканско средновековие/ Late Antiquity, Byzantine Empire, Neoplatonism, Byzantine theology, Balkan Middle Ages

Публикации


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1997

1995