доц. д-р Надежда Найденова Христова

Служебен e-mail: n.hristovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: nad.hrist@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


отношенията между държава и църква в Европа през средните векове; статусът на жените в средновековна Европа; брак и брачни отношения в християнска Европа през Средновековието; всекидневието на средновековния европеец; state – church relations in Europe during the Middle Ages; the status of women in medieval Europe; marriage and matrimonial relations in Christian Europe in the Middle Ages; the everyday life of the medieval European.

Ключови думи:


държава и църква през Средновековието; средновековните жени; брак и брачни отношения през Средновековието; всекидневието в средновековна Европа; state – church relations in the Middle Ages; medieval women; marriage and matrimonial relations in the Middle Ages; everyday life in medieval Europe.

Публикации


2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1995

1994

1992