проф. дин Милко Стоянов Палангурски

Служебен e-mail: m.palangurskits.uni-vt.bg
Личен e-mail: palangurski@hotmail.com
Фейсбук: m.palangurski
Скайп: m_palangurski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0586-1427

Научни интереси:


Политическа история на България в периода XIX - XX в ,Развитие на конституционната система, Персонална история, Дипломатически отношения, Стопански процеси.Партийно-политическа история.

Ключови думи:


Държавни институции, партийна система, конституционализъм, дипломация, избирателна система, персонална история, стопанство,

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001

2000

1999

1998

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1986