проф. д-р Ценка Николова Иванова

Служебен e-mail: c.ivanovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: cenka_vt@yahoo.com
Фейсбук: Cenka Ivanova
Скайп: cenka_vt
ORCID:

Научни интереси:


Славянско езикознание; Теория и история на южнославянските книжовни езици; История на българския книжовен език; Социолингвистика; Лингвокултурология; Приложна лингвистика - лексикография.

Ключови думи:


славянско езикознание, сръбски и хърватски език, южнославянски книжовни езици, социолингвистика, лингвокултурология

Публикации


2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989