доц. д-р Десислава Андреева Енева

Служебен e-mail: d.enevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: desi_andreeva@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4664-8051

Научни интереси:


История на българската и световната журналистика, политическият дискурс във възрожденския печат, пресжурналистика, теория на масовите комуникации и журналистиката, взаимоотношения ПР-журналистика, ПР жанрове, визуална публицистика, научна и екологична журналистика, комуникиране на иновациите и др. History of Bulgarian & foreign journalism, Political discourse in Bulgarian Revival press, Print journalism, Mass communication theory, Journalism theory, PR&Journalism relationships, PR genres, Visual Journalism, Science & Environmental Journalism, Communication of Innovations, etc.

Ключови думи:


Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002