доц. д-р Александър Маринов Ковачев

Служебен e-mail: a.kovachevts.uni-vt.bg
Личен e-mail: akovach@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Областите:Библиотекознание, библиография, книгознание, краезнание

Ключови думи:


книги, библиотеки, библиография,

Публикации


2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2004

2002

2001

1999

0