проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев

Служебен e-mail: l.georgievts.uni-vt.bg
Личен e-mail: lu4ezargeorgiev@abv.bg
Фейсбук: Страница на писателя Лъчезар Георгиев Георгиев
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


в областта на книгоиздателската дейност, полиграфията, графичната композиция и дизайна на книгата; история и теория на книгата; история и теория на периодичния печат и като цяло - в сферата на дизайна на печатните и електронните медии; в областта на художествената литература и по-специално белетристиката. Изследване на европейската и световната издателска дейност; на преводната художествена книга в България

Ключови думи:


книгоиздаване, печатни комуникации, издателски дейности, полиграфия, книга, литература, композиция и дизайн на книгата, дизайн на медиите

Публикации


2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1991