гл.ас. д-р Виктория Гочева Кънева

Служебен e-mail: v.kanevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: vgotcheva_g@mail.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1103-3054

Научни интереси:


Проблеми, свързани с националните особености, отразени в езика. Безеквивалентна лексика и начините за нейното предаване при превод.

Ключови думи:


превод, безеквивалентна лексика, гръцки език, руски език, български език

Публикации


2024

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2010

2008

2007

2006

1999