гл.ас. д-р Иван Ангелов Димитров

Служебен e-mail: i.dimitrovts.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Американска литература, култура и история

Ключови думи:


Американска литература, култура, история

Публикации


2023

2022

2021

2020

2018

2014

2010

2008

2007