доц. д-р Ралица Стефанова Иванова

Служебен e-mail: r.ivanovats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Немскоезична литература в интертекстуален и интермедиален контекст, литература на Берлинската република, нови литературни теории, психоанализа и литература, библейска мотивика в литературата, история и култура на немскоезичния регион.

Ключови думи:


литературни трансгресии, фотографски наративи

Публикации


2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2001

2000

1999

1998