проф. д-р Людмила Цанкова Иванова

Служебен e-mail: l.ivanovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: ljudmila_ivanova@abv.bg
Фейсбук:
Скайп: ludmila_ivanova55
ORCID:Хоноруван преподавател

Научни интереси:


езикознание (контрастивни изследвания български и немски език); теория и практика на превода; лексикография; методика на чуждоезиковото обучение (немски език като чужд език; български език като чужд език); теория на комуникацията; политология

Ключови думи:


лингвистика, теория на превода, комуникация, чуждоезиково обучение

Публикации


2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

1991

1989

1988

1987

1985

1984

1983

1980

0