Димитринка Кирилова Влайчева

Служебен e-mail: d.vlajchevats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Ръководител оперативен
618-323

Научни интереси:


Ключови думи: