проф. д-р Илиана Павлова Колева

Служебен e-mail: il.pavlovats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8181-5671

Научни интереси:


теория на комуникацията и медиите, журналистика, комуникационен мениджмънт, социални медии и мрежи, медии и култура, медиен разказ

Ключови думи:


теория на комуникацията и медиите, журналистика, комуникационен мениджмънт, социални медии и мрежи, медии и култура, медиен разказ

Публикации


2024

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999