доц. д-р Веска Кирилова Димитрова

Служебен e-mail: v.dimitrovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: vkirilova@yahoo.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Ръководител катедра

Преподавател
618 356

Научни интереси:


Фонетика и фонология на съвременния френски и български език, морфосинтаксис на съвременния френски език, методика на чуждоезиковото обучение. Phonetics and phonology of contemporary French and Bulgarian, Lexicology, Morpho-syntax in contemporary French, methodology of foreign language learning.

Ключови думи:


фонетика, фонология, морфосинтаксис, френски език, български език, Phonics, phonology, Lexicology, Моrphosyntax, French, Bulgarian

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2000

1999

1998

1997

1994

1992

0