доц. д-р Павел Стефанов Петков

Служебен e-mail: p.s.petkovts.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-3510-1763

Научни интереси:


Литература на Просвещението, пътеписна литература, филмов и научно-технически превод. Literature of the Enlightenment, travel writing, film translation, translation of scientific texts.

Ключови думи:


Enlightenment, Просвещение, пътеписи, превод, travel writing, литература

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0