проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов

Служебен e-mail: i.ivanovts.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6283-7058

Научни интереси:


Научните ми интереси са свързани с войната и мирът в средновековна Европа, образът на войната и воюването в западноевропейски илюстровани ръкописи от периода XIII-XVI в., войната и мирът в кралските саги на Снуре Стурлусон, "Сага за фарьорците" като източник на информация за заселването и християнизацията в Северния Атлантик, походите на киевския княз Светослав в България (968-971), войната в средновековна България в периода XI-XIII в., българо-латинските войни от първата половина на XIII в., прилагането на количествен анализ в медиевистичните изследвания.

Ключови думи:


войната и мирът в средновековна Европа, войната и мирът в сагите на Снори Стурлусон, конфликтът и помирението в "Сага за фарьорците", походите на киевския княз Светослав в България (968-971), българо-латинските войни от първата половина на XIII в., средновековни университети и университетско образование,

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

0